Nyheter

Jobben säkrade lång tid

Jobben säkrade lång tid

Handslag för största ordern någonsin. Peter Hjelm, General Manager för Veolia Technology och Elektro-Emanuels VD Anders Emanuelsson bekräftar kontraktet. I bakgrunden fr v Lars Börjesson och Anders Rahmn, Elektro-Emanuels projektledare inom VA-området samt Leif Teper, Contract Manager för VA-ingenjörerna.

Största affären i Elektro-Emanuels historia skapar trygghet

Bygget av ett nytt avloppsreningsverk i Borås är den största ordern i ElektroEmanuls historia. Nu krävs ett stort antal nyanställningar:
– Det blir vår utmaning, vi har redan dragit igång rekryteringen, säger Anders Emanuelsson, glad VD på ElektroEmanuel. Det är som underentreprenör till multinationella Veolia som Elektro-Emanuel i november tecknade kontraktet värt omkring 40 miljoner kronor. Uppdraget handlar om att leverera såväl styr- och reglersystem som bygge av teknikutrustning liksom installationer på plats i det nya avloppsreningsverket på Sobacken utanför Borås.

– Vi valde Elektro-Emanuel på grund av att företaget har ett mycket gott namn bland tidigare kunder och byggare, de är också proffsiga i allt så vi känner oss väldigt komfortabla, säger Peter Hjelm, General Manager för Veolia VA-ingenjörerna som kontrakterats av Borås Energi och Miljö. Storordern gör att Elektro-Emanuel nu behöver öka sin personalstyrka drastiskt – från 55 till 75 elmontörer.

– Att lösa bemanningsfrågan är den stora utmaningen, troligen får vi även hyra in folk när arbetet drar igång sen höst nästa år, säger Anders Emanuelsson. Uppdraget med den nya reningsanläggningen kommer att påverka alla avdelningar inom Elektro-Emanuel. Men kanske särskilt filialen i Skene där numerären i det närmaste kan komma att fördubblas:
– Vi har 12 man där idag och kommer att behöva öka den styrkan med ytterligare tio medarbetare, fortsätter Anders Emanuelsson. Det nya reningsverket byggs med avancerad teknologi där bland annat spillvatten och fosfor återvinns. Hösten 2018 ska anläggningen stå klar och då betjäna hela Borås stad.
– Tekniskt sett är det inga nyheter för oss, däremot volymen och omfattningen av jobbet, konstaterar Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.