Nyheter

Jätteprojekt klara för boende

Jätteprojekt klara för boende

Västra Sörse, Varberg. Fr v Johan Nilsson, Jonathan Henricsson och Felix Alfredsson som har lett installationsjobben på plats.

Västra Sörse i Varberg och Mandolingatan i Västra Frölunda. Nu är de stora bostadsprojekten klara samtidigt – totalt 364 lägenheter.
– Det speciella har varit omfattningen, vi har inte varit i närheten av något liknande tidigare, säger Felix Alfredsson, en av de ledande montörerna på bygget i Varberg.

För över fyra år sedan sattes spaden i jorden för Varbergs Bodstads största byggprojekt i modern tid. Uppdraget för byggbolaget Tage & Söner var att skapa 260 nya lägenheter på vad som dittills varit exempelvis p-platser och garage. Elektro-Emanuels uppgift var att förse allt med exempelvis kraft, belysning och passagesystem. Nu, 22 000 arbetstimmar senare, är installationerna i 13 hus och ett underjordiskt garage klara. Försedda med elkablar av olika slag, gott och väl motsvarande sträckan Göteborg–Malmö, liksom drygt 9 000 vägguttag…
Samarbete och samordning har förstås varit en nyckel för att ro ett så stort byggprojekt iland:
– Det har varit ett jättefint projekt med en väldigt god stämning på byggplatsen, engagemanget att göra allt så bra som möjligt har varit stort, säger Lina Hjalmarsson, projektledare på Varbergs Bostad fram till i höstas, som prisar samarbetet.
Det håller också ledande montören Felix Alfredsson med om:
– Alla moment som platta, rörläggning och installationer i lägenheterna har ju gått parallellt allt eftersom byggnaderna växt upp här, så samordningen har ju varit väldigt viktig, konstaterar han.
I maj stod det sista huset klart i vad som nu närmast kan likna en ny stadsdel. Ungefär samtidigt började även Mandolingatans fyra hus med 104 lägenheter bli bebodda:
– Skillnaden här är förstås att vi jobbat på en mycket mindre yta, det är färre och mindre lägenheter, här finns också källare i varje hus, berättar Jonathan Henricsson som startade som ledande montör på Söresprojektet men sedan övergick till Mandolingatan.
På bara två år har de fyra husen färdigställts, som också innehåller en del butiker, kontor och verksamhetslokaler, med Skanska i spetsen:
– Periodvis har tempot varit högt, men det har ändå flutit på väldigt bra, tycker Jonathan Henricsson.
Därmed är två av Elektro-Emanuels största bostadsprojekt på många år genomförda.