Nyheter

ICA-Maxi storsatsar

ICA-Maxi storsatsar

Laddar för kylprojekt. Niklas Enoksson, Elektro-Emanuel, leder jobbet tillsammans med Marcus Derander, projektledare på ICA-Maxi för storsatsningen i Kungsbacka.

Effektivare energianvändning och bättre utbud av färskvaror. Det är målen när ICA-Maxi i Kungsbacka storsatsar på utbyte av alla kyl- och frysdiskar och övergång till LED-belysning i hela butiken.
– Både miljön och kunderna har mycket att tjäna på investeringen, säger Marcus Derander, butikens projektledare för storsatsningen.

I början av mars startade Elektro-Emanuel jobbet i butiken som kommer att pågå större delen av året. Det handlar bland annat om installation av 27 nya kyldiskar, åtta frysdiskar, sju kylrum och två frysrum.
– Vi kan då gå över till ett miljöneutralt köldmedel och får bättre förutsättningar att möta kundernas behov av mer färskvaror, säger Marcus Derander. Jobbet i butiken kommer att sysselsätta 2-3 elmontörer. Och pågå samtidigt som denna hela tiden är öppen för kunderna:
– Installationerna hade kunnat göras snabbare, men vi har lagt in lite luft i schemat för att bibehålla en behaglig kundatmosfär, man kan exempelvis göra ett röj på morgonen och sluta vid tolv, är Marcus Derander och Niklas Enoksson som leder Elektro-Emanuels insatser överens om. Totalt beräknas hela investeringen hamna på uppåt 20 miljoner kronor. Vilket även inkluderar utbyte av belysning i hela butiken.
– En stor investering, men det krävs också för att ta upp kampen med våra konkurrenter, konstaterar Marcus Derander. I mitten av november beräknas allt vara färdigt. Och till första advent blir det nyöppning av Maxi-butiken i Kungsbacka.