Nyheter

I väntan på ännu mer reservkraft

I väntan på ännu mer reservkraft

– Här ska nya reservkraften in, berättar Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel om nybygget vid sjukhuset i Varberg.

Nu helgarderas strömförsörjningen på sjukhuset i Varberg – med både livrem och hängslen. Ytterligare två dieselaggregat för reservkraft väntar på installation:
– De skulle kunna försörja ett större villaområde utan problem, konstaterar Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel som konstruerar styrningen av reservkraften.

I våras startade Skanska bygget av ett nytt hus på sjukhusområdet där de nya aggregaten, bränsletankar och kontrollrum ska inrymmas. Själva dieselgeneratorerna levereras av Elektro-Emanuel i samarbete med Coromatic i Östersund och är på två MVA vardera – motsvarande totalt 5 000 Ampere.
– Effekten är exakt densamma som de två befintliga reservkraftverken, berättar Lars Börjesson vars uppdrag också är att konstruera styrningen av alla systemen tillsammans. Och det är ingen direkt ny uppgift för honom:
– Tänket är ju rätt liknande som vi länge hållit på med på VAsidan, lite enklare här eftersom det antingen är av eller på, säger han. Till projektet levererar också Elektro Emanuel lågspänningsställverk som byggs på verkstaden i Veddige. Liksom projekteringen av ställverkskonstruktion för både hög- och lågspänning.
– Alla befintliga transformatorer och reläskydd ska också bytas ut, och anläggningen fräschas även upp och förbättras, fortsätter han.
I oktober räknar han med att de nya dieselgeneratorerna ska kunna lyftas in i det nu tämligen tomma nybygget. För att till våren kunna köras igång när allt ska trimmas in.
Att sjukhus är extremt beroende av säker strömförsörjning är något som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) noterat. Även mindre sjukhus bör ha dubbla reservlösningar är deras nya rekommendation:
– Man kan bygga olika matningsvägar och ställverk så att om det händer något vid en punkt så kan man mata från något annat håll, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på myndigheten, till SR.