Nyheter

”Här är ordning och reda”

”Här är ordning och reda”

Revisorn Maria Hedqvist kontrollerar att rutinerna för kvalitets- och miljöarbetet följs tillsammans med Simon Jerebko och Anders Emanuelsson.

Rutinerna för kvalitets- och miljöarbete fungerar också ute på bygget. Det konstaterar Maria Hedqvist, revisor på certifieringsorganet qvalify:
– Jag är jättenöjd över det jag sett på den här arbetsplatsen, säger hon efter en rundvandring på bygget av den nya Lyckeskolan i Kinna.


Sedan början av 2 000-talet är Elektro-Emanuel ett såväl kvalitets- som miljöcertifierat företag. Men de utmärkelserna är inte för evigt givna. Varje år kontrolleras efterlevnaden av ledningssystemen. Vilket gäller såväl dokumentgranskning som ett mer handfast kontrollerande av att det skrivna på papper också efterlevs ute på fältet. Allt för att certifieringen ska kunna bibehållas.
– För oss är ISO-certifieringen viktig för att säkerställa att vi har ordning och reda i vår verksamhet, genom granskningen av de certifierade revisorerna garanteras våra kunder att vi följer standarden, säger Anders Emanuelsson, vd på Elektro-Emanuel.
I våras tillbringade två revisorer en heldag på Elektro-Emanuel för denna granskning. Ett av uppdragen för Maria Hedqvist var att under några timmar nagelfara el-jobbet på bygget av nya Lyckeskolan, som är ett partneringprojekt med Skanska i spetsen. Det blev en lång rundtur där allt från kommunikation och materialval till hantering av sopsortering kontrollerades. Frågorna var många till ledande montören Simon Jerebko och Elektro-Emanuels VD Anders Emanuelsson. Det blev också tummen upp av Maria Hedqvist efter inspektionen:
– Ordning och reda, kommunikationen på bygget är bra och man efterlever de standarder och rutiner som finns för kvalitets- och miljöarbetet, konstaterade hon.
Trots att Elektro-Emanuel i andra delar ändå fick några smärre krav på förbättringar betecknar Maria Hedqvist slutresultatet av revisionen som ”väldigt gott”:
– Avvikelserna handlar om detaljer kan man säga, nästan alltid hittar vi några förbättringsområden, motsatsen är mycket ovanlig, och det ska man se som positivt, syftet med revisionen är ju att den ska ge möjligheter för företag att utveckla sig, säger hon.
Det håller också Anders Emanuelsson med om:
– Tips och förbättringsförslag från våra revisorer är ju en bonus, säger han.