Nyheter

Han höjer säkerheten

Han höjer säkerheten

Larmspecisten Lars-Åke Törn installerar ett nytt och modernare
brandlarm på Ekhaga äldreboende i Onsala.

I somras slog åskan ut brandlarmet. Men nu har äldreboendet Ekhaga i Onsala fått en ny anläggning.
– Mycket bättre och säkrare än den vi hade, anser Jessica Alsterlöf, tf biträdande verksamhetschef på Human som driver äldreboendet.
Tidigare drevs anläggningen av Stanley Security. Men fastighetsägaren Eksta Bostäder gav Elektro-Emanuel uppdraget att installera den nya. Vilket är ett så kallat adresserbart larm av märket Esmi Sense FDP. Under flera veckor i höst har larmcentral liksom drygt 470 detektorer bytts ut på äldreboendet med 94 lägenheter – ett av kommunens största boenden.
– Periodvis jobbade en handfull montörer med detta, berättar Lars-Åke Törn på Elektro-Emanuels säkerhets- och larmavdelning.
Han ser också klara fördelar med att man nu är anläggarfirma för larmet:
– Det innebär att vi lätt kan göra förändringar i systemet när det krävs, säger han.