Nyheter

Fossil värme fasas ut

Fossil värme fasas ut

De bygger Varbergs första privata fjärrvärmenät. Fr v Viktor Svensson, Björn Johnsson, Elektro-Emanuel, Mattias Johansson, VD Varberg Timber, Lars Brag miljösamordnare, Felix Alfredsson och John Christiansson (praktikant) Elektro-Emanuel.

En ny panncentral med lokalt fjärrvärmenät till grannarna. Varberg Timbers storsatsning betyder slutet för uppvärmning med gas, olja och el.
– Vi använder istället vårt eget spillmaterial, fossilfri förnyelsebar energi, säger Mattias Johansson, VD på företaget.
Det handlar om de egna företagen Varberg Trä och Varberg Timber samt Betongindustrier, A-betong och Granngården. Tre flispannor, med en effekt på 1500 kW, ska snart förse dem med värme via en kilometerlång kulvert.
– Totalt kommer 600 ton flis årligen ersätta fyra gaspannor och två andra för vardera olja och el, berättar Lars Brag, miljösamordnare på Varberg Timber.
Hittills har företaget till och med tvingats betala för att bli av med det egna spillet. När detta nu ersätter de fossila bränslena blir minskningen av CO2-utsläpp också betydande – över 400 ton årligen. Vilket fått statliga Klimatklivet att bidra till investeringen med uppåt 70 procent.
– Utan den hjälpen hade vi nog inte haft möjlighet att genomföra detta, säger Mattias Johansson, VD på Varberg Timber.
Ett nytt hus har uppförts där pannor, flisintag och en ackumulatortank på 25 kubikmeter nu är i installationsfasen. Elektro-Emanuel förser pannorna med bland annat kraft, belysning och styrinstallationer.
I februari nästa år beräknas hela anläggningen kunna tas i drift.