Nyheter

Förvandling på stadshuset i Kungsbacka

Förvandling på stadshuset i Kungsbacka

Projektledaren Anders Rahmn går igenom ritningarna med Anders Andersson, ledande montör för arbetet.

Från slutna rum till öppna ytor. Stadshuset i Kungsbacka genomgår just nu en omfattande omdaning av kontorslandskapet.
– Det blir helt öppet, med olika ytor beroende på vilka arbetsuppgifterna är, berättar Semir Robovic, projektledare på kommunen.

Renoveringen av lokalerna på 5 000 kvadratmeter i det 35 år gamla huset startade förra året. Då ”blåstes” hela huset ut och arbetet med att installera nytt började:
– Många installationer var ju uttjänta så det var verkligen nödvändigt att modernisera, fortsätter Semir Robovic.
En handfull montörer jobbar nu med att installera bland annat ny kraft, belysning, data och annat som behövs för ett fullt fungerande kommunhus. Ett arbete som kräver såväl noggrann planering och försiktighet eftersom ett serverrum mitt i byggnaden hela tiden måste vara i drift.
– Det är ju lite speciellt, allt måste märkas upp och säkras, berättar Anders Rahmn och Anders Andersson, projektledare respektive ledande montör på Elektro-Emanuel. Detta har också lyckats bra, bekräftar Semir Robovic:
– Inte en enda viktig kabel har klippts av, vi är verkligen nöjda med hur Elektro-Emanuel skött jobbet, säger han.
I november ska över 200 tjänstemän från olika förvaltningar kunna ta det renoverade huset i besittning:
– Främst handlar det om myndighetsutövande tjänstemän från olika förvaltningar, berättar Samir Robovic.
Helt öppna landskap blir det dock inte i hela huset. På bottenplan finns ett 20-tal rum där tjänstemän ska kunna träffa besökare mer enskilt…