Miljö & kvalitet

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Elektro-Emanuel certifierades 2002 för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 • Värnet om miljön är mycket viktigt för vårt eget företag, men även när det gäller våra kunder.
 • Vi vill gärna hjälpa till med lösningar som hushåller med resurserna och ger en lägre energinota.
 • Med vårt kvalitetssystem kan du som kund känna dig trygg med våra tjänster.
 • Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Elektro-Emanuel AB är ett elinstallationsföretag inom kraft, belysning, tele, larm, datanät, högspänning, automation och hushållsservice samt konsultverksamhet inom energisparområdet.

Miljö, kvalité och arbetsmiljö är alla samverkande delar i vår verksamhet.
Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämnställd arbetsmiljö.

Detta innebär att:

 • Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitét.
 • Alla skall aktivt medverka till att åstakomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.
 • Vi lever minst upp till gällande lagar och förordningar samt kunder och samhällets krav.
 • Vi skall ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller miljö, kvalitét och arbetsmiljö.
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljö-, kvalité och arbetsmiljöarbete.
 • Vi bedriver verksamheten enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001.
 • Företagets miljö- och kvalitéts engagemang skall präglas av öppenhet.

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter.

Varje anställd skall i sitt arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö, nöjda kunder samt bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad utveckling

April 2014
Anders Emaunelsson, VD


Mål 2019

KVALITET
VI SKA UNDER ÅRET UTVECKLA EGENKONTROLLEN OCH TA IN FÖRSLAG PÅ DIGITAL LÖSNING.

SOM KOMPETENSUTVECKLING SKA VI UNDER ÅRET GENOMFÖRA EN FÖRETAGSANPASSAD LEDANDE MONTÖRSUTBILDNING VID MINST 2ST TILLFÄLLEN.

MILJÖ
VI SKA MINSKA VÅRA CO2 UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER GENOM ÖKAD MEDVETENHET, SAMÅKNING SAMT TRANSPORTER MED ELBILAR.

VI SKA PÅVERKA VÅRA LEVERANTÖRER ATT FAKTURERA DIGITALT FÖR ATT SPARA PAPPER OCH ADMINISTRATIV TID. MINST 8ST LEVERANTÖRER SKA HA GÅTT ÖVER TILL FAKTURERING VIA EDI.

VI SKA ERBJUDA VÅRA ÅTERKOMMANDE KUNDER DIGITAL FAKTURA.

Uppföljning mål, miljö och kvalitet 2019

KVALITET
I SYFTE ATT MINSKA KORTTIDSFRÅNVARON SKA FÖRETAGET AKTIVT MEDVERKA TILL ETT HÄLSOSAMT OCH SUNT LEVNADSSÄTT
Korttidsfrånvaron ökade från 3,1% 2017 till 3,4% 2018. Målet ej uppfyllt

SOM KOMPETENSUTVECKLING SKA VI UNDER ÅRET TA FRAM OCH GENOMFÖRA EN FÖRETAGSANPASSAD LEDANDE MONTÖRSUTBILDNING
Utbildningsmaterialet är framtaget. Målet med utbildningar fortsätter 2019.

MILJÖ
VI SKALL GE FÖRSLAG PÅ MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER, TILL VÅRA KUNDER, MOTSVARANDE EN MINSKNING MED 3.000.000 kWh.
Vi har under året gett förslag på åtgärder motsvarande ca 3.600.000 kWh. Målet uppfyllt.

VI SKALL GENOMFÖRA MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER, HOS VÅRA KUNDER, MOTSVARANDE 250.000 kWh.
Vi har under året gjort åtgärder motsvarande ca 240.000 kWh.
Målet nästan uppfyllt.

VI SKALL GENOM INKÖP AV ELBIL MINSKA MILJÖPÅVERKANDE TRANSPORTER
Målet uppfyllt.

VI SKALL INSTALLERA EN LADDSTOLPE FÖR ELBIL TILL KUNDER PÅ FILIALEN I KUNGSBACKA
Målet uppfyllt.