Miljö & kvalitet

 

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Elektro-Emanuel certifierades 2002 för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

 • Värnet om miljön är mycket viktigt för vårt eget företag, men även när det gäller våra kunder.
 • Vi vill gärna hjälpa till med lösningar som hushåller med resurserna och ger en lägre energinota.
 • Med vårt kvalitetssystem kan du som kund känna dig trygg med våra tjänster.
 • Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Elektro-Emanuel AB är är ett installationsföretag inom kraft, belysning, tele, larm, datanät, högspänning, automation och hushållsservice.

Miljö, kvalité och arbetsmiljö är alla samverkande delar i vår verksamhet. Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämnställd arbetsmiljö.

Detta innebär att:

 • Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet.
 • Alla skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.
 • Vi lever minst upp till gällande lagar och förordningar samt kunder och samhällets krav.
 • Vi skall ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller miljö, kvalitét och arbetsmiljö.
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljö-, kvalité och arbetsmiljö-arbete.
 • Vi bedriver verksamheten enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001och AFS 2001:1.
 • Vi har som mål att alla arbetsledare skall ha genomgått EIO ledarskapsprogram.

Företagets miljö- och kvalitéts engagemang skall präglas av öppenhet.

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter.

Varje anställd skall i sitt arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö,
nöjda kunder samt bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad utveckling.

Oktober 2019
Anders Emaunelsson, VD


Uppföljning mål, miljö och kvalitet 2020

KVALITET

FÖR ATT MINSKA LEVERANSTIDEN PÅ VÅRA EGNA APPARATSKÅP OCH STÄLLVERK SKA VI UTVÄRDERA VÅRT ARBETSSÄTT OCH EFFEKTIVISERA VERKSTADEN. ARBETSMILJÖN OCH EFFEKTIVITETEN SKALL ÖKA MED 15%.
–  Arbetsmiljön och effektiviteten ökade med 27%. Målet uppfyllt.

 

FÖR ATT UNDERLÄTTA ARBETET UTE PÅ VÅRA BYGGARBETSPLATSER SKA VI TA FRAM EN DIGITAL PLATTFORM FÖR ÅTKOMST AV DOKUMENT ETC.
Digital plattform är under uppbyggnad och kommer att fullt ut tas i drift under 2021. Målet ej uppfyllt.

 

MILJÖ

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR MED EN INSTALLERAD EFFEKT AV MINST 150kW.
49,9kW installerades. Målet ej uppfyllt, fortsätter 2021.

VI SKA UTVÄRDERA TRANSPORTBILSMARKNADEN FÖR ATT KUNNA KÖPA RÄTT MILJÖBIL TILL RESP. VERKSAMHETSDEL.
Utvärdering samt inköp av miljöbilar är utfört. Målet uppfyllt.


Mål 2021

KVALITET

VI SKA FÖRBÄTTRA KONTROLL OCH KVALITETSARBETET I VERKSTADEN FÖR ATT UPPNÅ NOLL FEL VID UTLEVERANS.

FÖR ATT HÖJA KVALITETEN PÅ VÅRA INSTALLATIONER SKA VI PÅ UTVALDA PROJEKT UTFÖRA SÄRSKILDA INTERNKONTROLLER.
1ST PROJEKT PER PROJEKTLEDARE.

MILJÖ

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA FOSSILFRIA ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR MED EN INSTALLERAD EFFEKT AV MINST 150kW.

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA ENERGIBESPARANDE BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER MED MINST 50 000kWh.