Miljö & kvalitet

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Elektro-Emanuel certifierades 2002 för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 • Värnet om miljön är mycket viktigt för vårt eget företag, men även när det gäller våra kunder.
 • Vi vill gärna hjälpa till med lösningar som hushåller med resurserna och ger en lägre energinota.
 • Med vårt kvalitetssystem kan du som kund känna dig trygg med våra tjänster.
 • Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Elektro-Emanuel AB är är ett installationsföretag inom kraft, belysning, tele, larm, datanät, högspänning, automation och hushållsservice.

Miljö, kvalité och arbetsmiljö är alla samverkande delar i vår verksamhet. Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämnställd arbetsmiljö.

Detta innebär att:

 • Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet.
 • Alla skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.
 • Vi lever minst upp till gällande lagar och förordningar samt kunder och samhällets krav.
 • Vi skall ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller miljö, kvalitét och arbetsmiljö.
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljö-, kvalité och arbetsmiljö-arbete.
 • Vi bedriver verksamheten enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001och AFS 2001:1.
 • Vi har som mål att alla arbetsledare skall ha genomgått EIO ledarskapsprogram.

Företagets miljö- och kvalitéts engagemang skall präglas av öppenhet.

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter.

Varje anställd skall i sitt arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö,
nöjda kunder samt bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad utveckling.

Oktober 2019
Anders Emaunelsson, VD


Uppföljning mål, miljö och kvalitet 2019

KVALITET

VI SKA UNDER ÅRET UTVECKLA EGENKONTROLLEN OCH TA IN FÖRSLAG PÅ DIGITAL LÖSNING.
– Förslag på digital lösning är framtagen . Målet uppfyllt

SOM KOMPETENSUTVECKLING SKA VI UNDER ÅRET GENOMFÖRA EN FÖRETAGSANPASSAD LEDANDE MONTÖRSUTBILDNING VID MINST 2ST TILLFÄLLEN.
– 3st ledande montörsutbildningar genomfördes under året. Målet uppfyllt

MILJÖ

VI SKA MINSKA VÅRA CO2 UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER GENOM ÖKAD MEDVETENHET, SAMÅKNING SAMT TRANSPORTER MED ELBILAR.
– Trots en ökning av producerade timmar med 11% lyckades vi sänka våra CO2 utsläpp från 128,8 ton till 128,4 ton. Målet uppfyllt.

VI SKA PÅVERKA VÅRA LEVERANTÖRER ATT FAKTURERA DIGITALT FÖR ATT SPARA PAPPER OCH ADMINISTRATIV TID. MINST 8ST LEVERANTÖRER SKA HA GÅTT ÖVER TILL FAKTURERING VIA EDI.
– Svårare än väntat att påverka våra leverantörer, ingen gick över till EDI. Målet ej uppfyllt.

VI SKA ERBJUDA VÅRA ÅTERKOMMANDE KUNDER DIGITAL FAKTURA.
– 47st kunder har ändrat till e-faktura eller Inexchange. Målet uppfyllt.

Mål 2020

KVALITET

FÖR ATT MINSKA LEVERANSTIDEN PÅ VÅRA EGNA APPARATSKÅP OCH STÄLLVERK SKA VI UTVÄRDERA VÅRT ARBETSSÄTT OCH EFFEKTIVISERA VERKSTADEN.

FÖR ATT UNDERLÄTTA ARBETET UTE PÅ VÅRA BYGGARBETSPLATSER SKA VI TA FRAM EN DIGITAL PLATTFORM FÖR ÅTKOMST AV DOKUMENT ETC.

MILJÖ

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR MED EN INSTALLERAD EFFEKT AV MINST 150kW.

VI SKA UTVÄRDERA TRANSPORTBILSMARKNADEN FÖR ATT KUNNA KÖPA RÄTT MILJÖBIL TILL RESP. VERKSAMHETSDEL.