Miljö & kvalitet

 

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Elektro-Emanuel certifierades 2002 för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

 • Värnet om miljön är mycket viktigt för vårt eget företag, men även när det gäller våra kunder.
 • Vi vill gärna hjälpa till med lösningar som hushåller med resurserna och ger en lägre energinota.
 • Med vårt kvalitetssystem kan du som kund känna dig trygg med våra tjänster.
 • Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Elektro-Emanuel AB är är ett installationsföretag inom kraft, belysning, tele, larm, datanät, högspänning, automation och hushållsservice.

Miljö, kvalité och arbetsmiljö är alla samverkande delar i vår verksamhet. Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämnställd arbetsmiljö.

Detta innebär att:

 • Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet.
 • Alla skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.
 • Vi lever minst upp till gällande lagar och förordningar samt kunder och samhällets krav.
 • Vi skall ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller miljö, kvalitét och arbetsmiljö.
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljö-, kvalité och arbetsmiljö-arbete.
 • Vi bedriver verksamheten enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001och AFS 2001:1.
 • Vi har som mål att alla arbetsledare skall ha genomgått EIO ledarskapsprogram.

Företagets miljö- och kvalitéts engagemang skall präglas av öppenhet.

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter.

Varje anställd skall i sitt arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö,
nöjda kunder samt bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad utveckling.

Oktober 2019
Anders Emaunelsson, VD


Uppföljning mål, miljö och kvalitet 2021

KVALITET

VI SKA FÖRBÄTTRA KONTROLL OCH KVALITETSARBETET I VERKSTADEN FÖR ATT UPPNÅ NOLL FEL VID UTLEVERANS.
18 fel noterades. Målet ej uppfyllt.

FÖR ATT HÖJA KVALITETEN PÅ VÅRA INSTALLATIONER SKA VI PÅ UTVALDA PROJEKT UTFÖRA SÄRSKILDA INTERNKONTROLLER.
1 ST. PROJEKT PER PROJEKTLEDARE.
Målet fortsätter 2022.

 

MILJÖ

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA FOSSILFRIA ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR MED EN INSTALLERAD EFFEKT AV MINST 150kW.
166kW installerades. Målet uppfyllt.

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA ENERGIBESPARANDE BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER MED MINST 50 000kWh.
33.000kW installerades. Målet ej uppfyllt.


Mål 2022

KVALITET

VI SKA UNDER ÅRET ERBJUDA MINST 10 KUNDER ATT ENERGIOPTIMERA DERAS ELANVÄNDNING I FÖRHÅLLANDE TILL ENERGIPRIS.

FÖR ATT HÖJA KVALITETEN PÅ VÅRA INSTALLATIONER SKA VI PÅ UTVALDA PROJEKT UTFÖRA SÄRSKILDA INTERNKONTROLLER.
1ST PROJEKT PER PROJEKTLEDARE.

MILJÖ

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA FOSSILFRIA ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGAR MED EN INSTALLERAD EFFEKT AV MINST 200kW.

VI SKA UNDER ÅRET UTFÖRA EN UTBILDNING I HÅLLBARHET OCH TA FRAM EN HÅLLBARHETSPOLICY.