Historik

grundaren

Företagets historik går långt tillbaka. Redan 1933 registrerade Karl Emanuelsson sin enmansfirma Veddige elektriska Installationsbyrå.

Mot slutet av 1940-talet hade företaget växt till en handfull anställda. Företaget investerade i nya lokaler med affär, lager och garage i Veddige.

Den riktiga boomen inträffade dock på 50-talet. Företaget expanderade då med köpa upp flera andra elfirmor i norra Halland. Företagsnamnet ändrades 1962 till Elektro-Emanuel. Sex år senare ombildades företaget till aktiebolag med Karl Emanuelssons söner Bo, Karl-Gunnar och Ove som delägare.

På 70-talet fortsatte Elektro-Emanuel med att ta över elföretag i Varberg och Kinna. Elvaruhusen Trivas invigdes också i både Veddige Varberg, Kungsbacka och Kinna. Butikerna såldes dock 1995 och Elektro-Emanuel renodlade sin verksamhet mot elektriska installationer.

Företaget har sedan dess specialiserat sig inom en rad områden, bland annat inom automation, tele- och larmteknik. Personalstyrkan har successivt växt till 80 anställda och företaget omsätter nu c:a 90 miljoner kronor. Elektro-Emanuels sex ägare är samtliga verksamma i företaget.