Nyheter

Energisparande på menyn

Energisparande på menyn

Energisparande på menyn. Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel före- läste om energiåtgärder för företagare. Medverkade gjorde också Gert Erlandsson från Region Hallands energikontor

Spara energi med staten som sponsor. Att åtgärda sin energiförbrukning är nästan alltid lönsamt. Det budskapet riktades till tiotalet företagare som ElektroEmanuel samlat till en informationsträff på Värdshuset Spinnaren i Rydal. Där de bland annat fick en genomgång av den statliga bidragsfloran:

– Rätt gjorda blir energisparåtgärder en väldigt säker investering, säger Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel. Det rådde julstämning under lunchen på det klassiska värdshuset. Där det på menyn också stod energisparande. Och det stöd samhället erbjuder för att minska energiförbrukningen:

– Stöd finns för både kartläggningar, åtgärder och investeringar exempelvis solceller, vår uppgift är att hjälpa företag att ansöka och komma igång, berättade Gert Erlandsson från Region Hallands energikontor. För de kommande tre åren finns 600 miljoner kronor att söka inom ”Klimatklivet”, 1 400 miljoner till solceller och 70 procent av kostnaden för att gå vidare med åtgärder efter energikartläggning. Jarl Nilsson visade också statistik över resultatet av de energiåtgärder som gjorts på ett 15-tal företag i varierande storlek. Avkastningen på investeringarna varierade från drygt 10 procent till nästan 1000:

– I det fallet handlade det enbart om att justera inställningarna där kyla och värme motverkade varandra, berättade han. Vilket också tycks vara den största energitjuven: – Oftast handlar det om värme och ventilation där man hitta stora besparingsmöjligheter, men det gäller att ha med någon som ser helheten och kan kolla att allt blir rätt utfört, förmanade han. Och företagarna var med på noterna:
– Man har fått lite mer att tänka på, helt klart, säger Roger Bredberg, fabrikschef på Almedahls.
– Vi har ju vår verksamhet i en fastighet från sent 1800-tal, så det finns väl hur mycket som helst att göra, tillägger Lars Mossberg, drift och underhållschef på Kastall i Kinna.