Nyheter

En lektion i elektrikerns vardag

En lektion i elektrikerns vardag

Martina Larsson, projektledarassistent på Elektro-Emanuel, slog ett slag för elektrikeryrket när hon föreläste för åttorna i Rolfstorpskolan.

Hur är det att jobba som elektriker? Det fick åttondeklassarna veta när hela årskursen i Rolfstorp bjöds in till taklagsfest. Där också andra yrkeskategorier berättade om sitt jobb på bygget av förskolan intill. – Bli elektriker, det är ett väldigt intressant och omväxlande jobb, manade Martina Larsson från Elektro-Emanuel.

Varbergs Fastighets AB, som bygger Skogsbackens förskola, tog initiativet till en något annorlunda förmiddag för åttorna i Rolfstorp.
– Ett bygge är ju oftast en sluten plats, eftersom åttorna ska ha yrkeslivet i SO-ämnet, och snart också välja inriktning på gymnasiet såg vi chansen knyta ihop detta med vårt bygge, berättar Helena Wallin, kommunikatör på Varbergs Fastighets AB. Indelade i tre grupper fick alla elever föreläsningar av totalt åtta personer representerande olika yrkeskategorier under en hel förmiddag. Och det såddes säkert många frön när yrkesfolket gick igenom för
– och nackdelar med sina yrken. Intresset verkade i alla fall på topp bland de knäpptysta, andäktigt lyssnande åhörarna. En del frågor dök också upp, bland annat om lönen…
Efter föreläsningarna vidtog också en mer praktisk programpunkt när alla elever iklädda varselvästar besökte bygget och fick berättat om vad som pågick där. Det hela avslutades med mat, som sig bör på en taklagsfest, för alla inblandade.