Nyheter

Debut för ny teknik i Bua

Debut för ny teknik i Bua

Björn Johnsson och Emil Johansson, arbetsledare respektive montör, inspekterar den nya anläggningen för videokonferens tillsammans med teknikchefen Jens Nilsson på Swedish Oat Fiber.

Tillverkning i Bua och huvudkontor i Frankrike. Då är förstås behovet av att kunna konferera via nätet stort. Och nu tas nya lokaler för videokonferenser i bruk:
– Tidigare hyrde vi fiskerilokalen, nu får vi alla plats här, säger en nöjd Jens Nilsson, teknisk chef på Swedish Oat Fiber.

Det är första gången Elektro-Emanuel levererar en komplett anläggning för videokonferenser inklusive programmering och styrning.
– Vi har utbildat oss i att hantera detta i samarbete med vår partner Icon, berättar Björn Johnsson på Elektro-Emanuel.
Två lokaler som tidigare fungerat som personalutrymmen är nu förvandlade till konferenslokaler. Med en stor TV-skärm i det ena och projektor med duk i det andra.
– Vi har ju dagligen behov av Skype-Samtal och nu kan vi köra två konferenser samtidigt, och att dela dokument på skärmen är också mycket smidigt, förklarar Jens Nilsson.
Jobbet, som genomfördes av Emil Johansson, Mikael och Jesper Albrektsson i slutet av förra året, innefattade såväl allmän el som installation och programmering av den tekniska utrustningen.
– Det här funkar som vi förväntade oss, konstaterar Jens Nilsson.
Swedish Oat Fiber bygger sin verksamhet kring förädling av havre. Produkterna, som säljs över hela världen, blir till ingredienser i bland annat hälsokost och livsmedel.