Nyheter

De projektleder reningsverket på Sobacken

De projektleder reningsverket på Sobacken

Här ska avloppsreningsverket byggas. Anders Rahmn leder ElektroEmanuels del i projektet och Anders Fransson är projekledare på Borås Energi&Miljö.

Här, på Sobacken utanför Borås, ska det nya reningsverket ligga. Tillsammans med ett kraftvärmeverk och en ny biogasanläggning. En investering av Borås Energi & Miljö på totalt 3,2 miljarder kronor. – Anläggningarna kommer också att betjäna boråsborna en lång tid framöver, säger Anders Fransson, projektledare på Borås Energi & Miljö för avloppsreningsverket.

Än så länge är området ett avskalat kargt stenlandskap på 20 hektar i direkt anslutning till nuvarande anläggningar för avfall och biogasproduktion. Men redan i juni 2016 startar byggnationerna som hösten 2018 ska kunna tas i drift. För Elektro-Emanuels del handlar det om leverans av teknik och installationer i avloppsreningsverket. Vilket blir ett traditionellt reningsverk dimensionerat för 150 000 Pe.
– Vi räknar med att den kapaciteten ska räcka framåt 2035, säger Anders Fransson. Det nuvarande reningsverket, en anläggning med 80 år på nacken, som ligger centralt i Borås kommer att rivas. På Sobacken, cirka åtta kilometer västerut mot Varberg, ska då ha växt upp en jättelik anläggning som såväl hanterar avfall och avlopp som producerar el och värme. Från årsskiftet 2017 kommer ett stort antal elmontörer från Elektro-Emanuel att vara engagerade i projektet:
– Vi räknar med en grundbemanning på runt 10 personer för installationerna, säger Anders Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel.