Nyheter

De drar elen i största bygget

De drar elen i största bygget

Elektro-Emanuel installerar elen i det största pågående bostadsprojektet i Kungsbacka. Om ett år ska 88 lägenheter vara inflyttningsklara i de tre punkthusen ”Utsikten”. – Responsen har blivit jättestor, redan nu finns 650 hushåll anmälda på intresselistan, säger Alf Lindeberg, fastighetsutvecklingschef på Aranäs.

Än så länge härskar byggkranar och betong i det nya bostadsområdet i Kolla Parkstad. På golven klamrar Elektro-Emanuels montörer rör för kommande kabeldragningar. Ett efter ett växer husen fram, upp till tio våningar, med Skanska som totalentreprenör. – I samråd med dem anlitades också Elektro-Emanuel för eljobben och det är vi glada för, de gör ett bra jobb och vi har bara gott att säga om det samarbetet, konstaterar Alf Lindeberg. Bostadsrätterna blir i olika storlekar från ettor på 40 kvadratmeter till femmor på 130. – Det gör att detta attraherar olika typer av hushåll som vill ha ett centralt boende, säger Alf Lindeberg. Unikt för projektet blir också placeringen av garage under husen. Vilket gör att man efter att ha parkerat sin bil snabbt och enkelt kan ta hissen direkt upp till sin lägenhet. Som namnet på bostadsområdet antyder blir också utsikten magnifik i flera väderstreck från merparten av lägenheterna. Med innerstaden och Kungsbackafjorden i blickfånget. Elektro-Emanuel svarar för alla elinstallationer i byggnaderna. Exempelvis kraft, belysning, tele- och passagsystem. – Det är ett hyfsat stort projekt men eftersom det ju är bostäder räknar vi med att klara jobbet med de tre montörer som nu är på plats, säger Hasse Thomasson, projektledare på Elektro-Emanuel.

”Vi är glada för att Elektro-Emanuel gör jobbet”
Alf Lindeberg, Aranäs